Trang web đã chính thức được mở .

Chào mừng đến với trang chủ của [Global sweets]!Chúng tôi sẽ mở một cửa hàng tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2022.Trước khi thành lập cửa hàng, chúng tôi đã mở một cửa hàng internet để nhiều người Nhật Bản sống ở Việt Nam có thể biết đến cửa hàng của chúng tôi. Cám […]